Informace k zajištění pohřbu

 

Vážení pozůstalí, nad odchodem Vašeho drahého Vám vyslovujeme hlubokou soustrast.

 • K zajištění pohřbu je třeba:
  • občanský průkaz zemřelého + ohledací listiny od lékaře, které zajistí pohřební služba
  • oděvní svršky na zemřelého
  • finanční záloha
  • uhrazení faktury nejdéle v den obřadu, v případě žehu bez obřadu úhrada při sjednání pohřbu
 • Vystavení dokladů:

  1. úmrtní list zemřelého – vystaví příslušná matrika podle místa úmrtí, na základě nahlášení pohřební služby a zdravotního zařízení matrika zašle poštou na adresu vystavitele pohřbu

  2. vdovský důchod – dostavit se na OSSZ příslušné k bydlišti (Trutnov – budova bývalého ONV)

  s sebou vzít:

  • občanský průkaz žadatele o důchod
  • úmrtní list zemřelého
  • oddací list
  • rozhodnutí (výměr) na oba důchody
  • zrušení důchodu: nahlásit úmrtí na příslušnou poštu nebo na OSSZ v případě důchodu zasílaného na účet

  3. Pozůstalostní řízení

  • Vyčkat pozvání notáře, uvědomí matrika.
  • Připravit veškeré doklady týkající se pohřbu, vše úpřesní samotný notář

  4. příslušnost k pojištění

  • Společnost přátel žehu, životní pojistka.
  • oznámit na pojišťovnu pojistnou událost,
  • doklady a účty o vypravení pohřbu
  • občanský průkaz vypravitele pohřbu, úmrtní list
  • čísla pojistných smluv
  • dostavit se na jednatelství pojišťovny, v případě SPŽ vyřizuje Česká pojišťovna.
  • Urna s ostatky bude k vyzvednutí v Pohřební službě v Úpici za 3 až 5 týdnů od sjednání.

Jak postupovat v případě úmrtí

 • Úmrtí doma
  Neodkladně zavolat lékaře, buď osobního nebo záchrannou službu, tel. č. 155.
  Po ohledání těla zemřelého vystaví lékař List o prohlídce mrtvého a zanechá jej na místě. Poté kontaktujte naši pohřební službu, zajistíme převoz zemřelého.

 • Úmrtí ve zdravotnickém nebo jiném zařízení
  V případě vyrozumění z tohoto zařízení o úmrtí, kontaktujte naši pohřební službu. Zařídíme vše potřebné. Není třeba ihned toto zařízení navštívit, stačí sjednat schůzku, ostatní náležitosti zajistíme.

Další informace vám budou poskytnuty při sjednání posledního rozloučení.